Interesuje Cię terapia Warnkego we Wrocławiu? Twoje dziecko ma trudności z koncentracją, czytaniem, pisaniem lub koordynacją wzrokowo-ruchową? Zapraszamy do nas! 

Metoda Warnkego – na czym polega?

Terapia metodą Warnkego to innowacyjne podejście diagnostyczne oraz terapeutyczne, które skupia się na trudnościach związanych z funkcjami percepcyjno-motorycznymi. Jest to szczególnie skuteczne narzędzie w identyfikowaniu i leczeniu dysfunkcji związanych z przetwarzaniem słuchowym i wzrokowym. Na czym polega metoda Warnkego?

Przede wszystkim skupia się na przyczynach trudności, a nie objawach. Mierzy się i analizuje zdolności percepcyjno-motoryczne. Podczas diagnozy pacjent wykonuje ćwiczenia oddziałujące na zmysł słuchu, wzroku i motorykę, które pomagają określić ewentualne deficyty. Na podstawie ich wyników tworzony jest indywidualny program terapeutyczny. 

Metoda Warnkego – Wrocław

Metoda Warnkego we Wrocławiu w poradni psychologiczno-pedagogicznej Brain Care obejmuje cykl spotkań ze specjalistą. Stosowanie urządzenia stymulującego współpracę półkul mózgowych, a także trening Warnkego w warunkach domowych

Metoda może być stosowana u dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie tylko w przypadku trudności szkolnych, ale także w terapii dysleksji, zaburzeń koncentracji, dysgrafii, czy dysortografii.

Chcesz zobaczyć, czym jeszcze się zajmujemy? Odwiedź nasze strony: