Nieprawidłowości rozwojowe nie maleją, lecz mają tendencje do pogłębiania się, jeżeli nie prowadzi się działań stymulujących rozwój.

Badania wykazały, że pozostawione bez pomocy osoby dyslektyczne zbadane ponownie po 10 latach nie tylko nadal miały trudności z poprawnym pisaniem, czytaniem, ale często wykazywały głębsze deficyty rozwojowe!

W wielu przypadkach stwierdza się dodatkowo:

  • wtórne zaburzenia nerwicowe;
  • niską samoocenę;
  • brak zaufania do siebie;
  • poczucie bycia pechowcem;
  • mniejsze ambicje i skłonność do rezygnowania z zadań;
  • flustracja, problemy z zachowaniem.

Mają one związek z przeżywaniem wieloletniego stresu wywołanego niepowodzeniami szkolnymi.

Niepowodzeniom może zapobiec wczesna diagnoza oraz wsparcie specjalistów!

Recommended Articles

Leave A Comment