Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
sprawdz czy to dysleksjaDysleksja Nauka czytania Poczytajnik

Diagnoza Dysleksji: Klucz Do Zrozumienia i Wspierania

Diagnoza dysleksji jest jak światło w ciemności dla wielu ludzi. To klucz do zrozumienia trudności, z jakimi borykają się osoby dotknięte tą specyficzną trudnością czytania i pisania. W tym artykule …

Dysleksja Poczytajnik

Dlaczego warto zdiagnozować dziecko i podjąć terapię?

Badania wykazały, że pozostawione bez pomocy osoby dyslektyczne zbadane ponownie po 10 latach nie tylko nadal miały trudności z poprawnym pisaniem, czytaniem, ale często wykazywały głębsze deficyty rozwojowe!