*Obowiązuje od 01.02.2023r.

Diagnoza trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) z pisemną opinią Badanie psychologiczne (Skala Inteligencji Stanford Binet) 400 zł 120 minut
  Badanie pedagogiczne (Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów) 400 zł

120 minut

  Omówienie wyników badań z planem treningowym gratis 30 minut
  Łącznie 800 zł  
Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka (Skala Inteligencji Stanford Binet)   400 zł 120 minut
Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich w tym oceny gotowości szkolnej   400 zł 120 minut
Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego   400 zł 60 minut
Trening słuchowy metodą Warnkego   180 zł 45 minut
Nauka czytania (zajęcia grupowe przedszkolak)   75 zł 45 minut
Nauka czytania z treningiem słuchowym (klasa I-III)   180 zł 45 minut
Terapia dysleksji z treningiem słuchowym   180 zł 45 minut
Trening biofeedback (pierwsze spotkanie)   200 zł 60 minut
Trening biofeedback   100 zł 30 minut
Konsultacja psychologiczna (pierwsze spotkanie)   180 zł 60 minut
Terapia psychologiczna (kolejne cykliczne spotkanie)   180 zł 60 minut
Konsultacja logopedyczna dziecka (pierwsze spotkanie)   180 zł 50 minut
Terapia logopedyczna dziecka (kolejne cykliczne spotkanie)   180 zł 45 minut
Integracja sensoryczna – diagnoza wstępna z opisem   500 zł 3 x 50 minut
Integracja sensoryczna   150 zł 50 minut
Umów wizytę