Regulamin Sklepu

§ 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy Poradnia BrainCare, dostępny pod adresem internetowym poradniabraincare.pl, prowadzony jest przez Kamilę Gościniak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kamila Gościniak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i … Czytaj dalej Regulamin Sklepu